СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
кРУМ пОПОВ" гр. Левски

Добре дошли в сайта на СУ "Крум Попов"  гр. Левски !
                                         НачалоЗа училищетоУчилищни документиКолективГалерияПостиженияЗа контакти

Заявления

Прием 2019/2020

За I клас

За V клас

За V III клас

 

 

УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГА СУ "КРУМ ПОПОВ"

 

  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  Свали от тук

 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образованиеСвали от тук   

  Приемане и преместване на ученици Свали от тук

  Издаване на диплома за средно образованиеСвали от тук

   Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Свали от тук

  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити  Свали от тук

 Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите  Свали от тук

 Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Свали от тук

 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Свали от тук

 Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование  Свали от тук

 

Седмично разписание

2018/2019

Държавни зрелостни изпити

2018/2019

За XII клас

 

Национално външно оценяване

на учениците в

IV, VII, VIII клас

през учебната 2018/2019г.

 

Графици

Проекти

ПРОЕКТ   "ТВОЯТ ЧАС"