СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
кРУМ пОПОВ" гр. Левски

Добре дошли в сайта на СУ "Крум Попов"  гр. Левски !
                                         НачалоЗа училищетоУчилищни документиКолективГалерияПостиженияЗа контакти

Прием 2019/2020

За I клас

За V клас

За V III клас

За IX клас

 

 История на училището

В началото на ХХ век, през лятото на далечната 1921 г. започва строителството на ново училище в тогавашното с. Левски. Година по-късно е направено предложение от кмета на гр. София – Крум Кимов Попов до Министерството на народното просвещение в родното му село Левски да се разкрие гимназия. На 1 октомври 1923 година по предписание на Министерството на народното просвещение със Заповед №3087/20.09.1923 г. на Министъра на народното просвещение – проф. Александър Цанков се открива първи гимназиален клас. На тази дата 31 гимназисти прекрачват прага на училището. Десет момичета и двадесет и едно момчета поставят началото на І гимназиален клас (днес – VІІІ клас). Новото училище се именува Смесена прогимназия ”Васил Левски”.

През 1924 г. е разкрит втори гимназиален клас, трети през 1925 г. В началото на учебната 1934/1935 г. Министерството закрива всички гимназиални класове. Учениците са преместени в гимназията в с. Летница. От следващата учебна година отново гимназията е разкрита. Ново име училището получава през м. септември 1937 година – Средно смесено училище ”Княз Симеон Търновски”. Десет години по-късно е Средно политехническо училище. От 1978 година е Единно средно политехническо училище. През 1990 г. е извършена поредната промяна - СРЕДНО УЧИЛИЩЕ.

Всяко начало е трудно, промените са следвали своята хронология на времето, но с годините препятствията са преодолени и ето днес то е едно съвременно училище със своето място в публичното пространство.

Наистина 90 години от това начало не са много. Но на фона на историческата ни съдба и на факта, че държавата ни се възстановява като самостоятелна през 1878 г. и независима тридесет години по-късно - едва през 1908 година, с гордост можем да кажем, че СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”Крум Попов”, гр. Левски е едно от първите средни училища в България – четиринадесетото по ред.

Много години 1 октомври, тази историческа за гр. Левски и района дата е пренебрегвана в календара на училището. От 1998 година след решение на педагогическия съвет от м. юли - 1 октомври е обявен за училищен празник. На този ден, по повод 75 годишнината е открит музей на училището, в който е съхранена историята му. В капсула която трябва да се отвори през 2023 година по повод 100 годишнината е поставено обръщение от името на целия тогавашен педагогически колектив към бъдното поколение с пожелание да продължат духовното начало дадено от първите учители и ученици в началото на ХХ век. Да се гордеят с миналото, с настоящето и да вярват в бъдещето, защото това е училище с развитие и традиции.

Кой е Крум Попов и защо училището носи неговото име ?

Това е 11 министър в кабинета на Александър Стамболийски и първи земеделски кмет на гр. София.

Роден на 4-ти юни 1892 г. Той е петото дете на Параскева и Кимо Попови преселници от с. Лесичери, Великотърновско. През лятото на 1901 г. при една селскостопанска злополука станала при преминаването на волската кола през река Осъм, деветгодишния Крум пада от колата в реката и едно от задните колела минава през долната част на десния му крак. Прибирайки се в къщи бащата привърза около строшеното място тънки дъсчици. Но строшената кост много бавно зараства. Освен че пропуска една учебна година, кракът му остава крив.    

Независимо от това, че е инвалид – накуцва с десния крак, участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. През 1918 година завършва  юридическия факултет в СУ. Като студент през 1914 година сключва брак с учителката Юрданка Петрова Бочева от гр. Ловеч. Раждат им се три деца:  Мая, Пенка и Петър.

На 4 септември 1920 година е назначен за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

На 9 юни 1922 г. Крум Попов е избран за кмет на София – 31 по ред след Освобождението и обявяването на София за столица на България. На 10 юни Цар Борис ІІІ подписва Указ за назначаването му.

Убит на 18 юли 1923 г на 31 годишна възраст край с. Горубляне, Софийско. Съдбата не му е отредила възможността да види с очите си откриването на новата сграда на 15 септември 1923 г. и първите гимназисти.

Благодарната ни памет и преклонение са вечни. От 18 юни 1945 г. училището носи неговото име – Крум Попов.

На 1 октомври 2008 година е открит паметник, чиито образ е излят в бетон и е съхранен за поколенията.

Днес, в началото на ХХІ век СУ ”Крум Попов” със своите 500 ученици и 46 учители е съвременно училище със своето място в публичното пространство, с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови учебно-образователни идеи, среда за изява на учители и ученици.

Това е училище, което съществува в трите вида историческо време - минало, настояще и бъдеще. Тук миналото и настоящето живеят в хармония с традициите и модерните образователни технологии. То е отворено към света, като процесът на въвеждане на иновациите се извършва с активното участие на целия педагогически колектив в единство с използването на информационно-комуникативните технологии.

От създаването си до днес то е средище на педагози с висок творчески потенциал, и в което ежедневно намират общ език и работят в екип различни поколения учители и ученици.

Училище където педагогическия колектив работи по 5 спечелени проекта от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”.

Това е училище със свой облик и специфика, със своя мисия и визия, съхранена история, училищни символи, многофункционална сграда, голям процент можещи и знаещи ученици, учители - професионалисти, и всичко това е една симбиоза в чиято основа е формулата ни за успех, доказана на спортни състезания, конкурси и олимпиади.

Училище което години наред се гордее с многото си възпитаници завършили висше образование и станали агрономи, инженери, икономисти, лекари и учители. С тези които са в съдебната система, армията и полицията. Но най-вече с тези които се отдадоха на научна работа и защитили званието доцент, професор и академик.

Впечатляваща е материално-техническата база на училището. Физкултурен салон отговарящ на всички образователни и спортни изисквания. Три компютърни зали с интернет връзка – за малките ученици, за тези от V до VІІІ клас и за най-големите, за тези които са предпочели да получат профилирано средно образование. В училището функционират 12 напълно оборудвани кабинети, лаборатория по химия, богата библиотека, музеен и етнографски кът. Лекарски и зъболекарски кабинети. Интериора в класните стаи в които се обучават най-малките ни ученици предразполага към пълната им адаптация в училищна среда.

 

Седмично разписание

2019/2020

Държавни зрелостни изпити

2019/2020

За XII клас

 

Национално външно оценяване

на учениците в

IV, VII, VIII клас

 

Графици

Проекти