СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
кРУМ пОПОВ" гр. Левски

Добре дошли в сайта на СУ "Крум Попов"  гр. Левски !
                                         НачалоЗа училищетоУчилищни документиКолективГалерияПостиженияЗа контакти

 

Заявления

Прием Прием 2019/2020

За I клас

За V клас

За V III клас

   Галина Трифонова Георгиева, старши учител

    Образователно-квалификационна степен: Магистър

    Специалност: Начална училищна педагогика   

Класен ръководител на IIIб клас

Учебна 2019/2020  година

e-mail: galin4e72@abv.bg

   Теодора Веселинова Александрова, старши учител

    Образователно-квалификационна степен: Магистър

    Специалност: Начална училищна педагогика   

IV ПКС начална училищна педагогика 

Класен ръководител на IV б клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail: skate_9898@abv.bg

   Даниела Кръстева Бориславова, старши учител   

    Образователно-квалификационна степен: Магистър

    Специалност: Начална училищна педагогика   

ІII ПКС начална училищна педагогика 

Класен ръководител на IVа клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail: borislavova_daniela70@abv.bg

   Валентина Николаева Кърнева, старши учител    

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

III ПКС – начална училищна педагогика

Класен ръководител на Iб клас

Учебна 2019/2020  година

e-mail: valq_karneva@abv.bg

 Росица Спасова Георгиева, старши учител    

      Образователно-квалификационна степен: Магистър

      Специалност: Начална училищна педагогика

      II ПКС – Начална училищна педагогика

      Класен ръководител на Iа клас

      Учебна 2019/2020  година

       e-mail: rossi_georgieva@abv.bg

галя петрова любенова, главен учител  

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

I ПКС – начална училищна педагогика

Класен ръководител на IIa клас

Учебна 2019/2020  година

   владо георгиев николов, старши учител

    Образователно-квалификационна степен: Магистър

    Специалност: Начална и предучилищна педагогика с Англ. език

    Учебна 2019/2020  година

    e-mail: vladomn@abv.bg

 

 анка георгиева цанкова, старши учител    

      Образователно-квалификационна степен: Магистър

      Специалност: Организация и управление на образованието

      V ПКС – Начална училищна педагогика

      Класен ръководител на IIб клас

      Учебна 2019/2020 година

       e-mail: anka_zankova@abv.bg

   Илиана добрева петрова, учител 

     Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

     Специалност: Българска филология

     V ПКС

Класен ръководител на IIIа клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail: petrova_2001.bg@abv.bg

 

   соня петрова НИКОЛОВА, старши учител

     Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

     Специалност:

     V ПКС

Класен ръководител на .... клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail:

 

   Лилия маринова александрова, старши учител

     Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

     Специалност: ПНУП

Класен ръководител на .... клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail:

 

    Ива данаилова дочева, старши учител

     Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

     Специалност:

Класен ръководител на .... клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail:

антонио александров георгиев, старши учител ЦДО

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

старши учител ЦДО на IIIб клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail: a.georgiev.99@mail.bg

Теодора димкова тачева, старши учител ЦДО

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

V ПКС

старши учител ЦДО на IIIа, IVa клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail: tedi_tacheva@abv.bg

 

росица събева кръстева, учител ЦДО

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

учител ЦДО на IIа клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail: Crosmaniq@abv.bg

 

ПЛАМЕНА РУМЕНОВА ПАВЛОВА, учител ЦДО

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

V ПКС

учител ЦДО на Iб клас

Учебна 2019/2020  година

     e-mail: plami_in@abv.bg
 

Йоана вескова тончева, старши учител ЦДО

Образователно-квалификационна степен:

Специалност:

старши учител ЦДО на .... клас

V ПКС

Учебна 2019/2020  година

 e-mail:

 

Йоана тихомирова димова, старши учител ЦДО

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност:

старши учител ЦДО на .... клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail:

 

ина асенова кръстева, старши учител ЦДО

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност:

старши учител ЦДО на .... клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail:

 

РАЛИЦА АТАНАСОВА АЛЕКСИЕВА, учител ЦДО

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

учител ЦДО на IVа, IVб клас

Учебна 2019/2020  година

      e-mail: ambar_85@abv.bg

Седмично разписание

2019/2020

Държавни зрелостни изпити

2019/2020

За XII клас

 

Графици

Проекти