СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
кРУМ пОПОВ" гр. Левски

Добре дошли в сайта на СУ "Крум Попов"  гр. Левски !
                                         НачалоЗа училищетоУчилищни документиКолективГалерияПостиженияЗа контакти

Заявления

Прием Прием 2019/2020

За I клас

За V клас

За V III клас

 

 

 ЗВЕЗДЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА ЙОСИФОВА, училищен психолог

 Образователно-квалификационна степен: Магистър

 Специалност: Психология и Социална психология

 V ПКС

 Учебна 2019/2020  година

 Валентина Петрова Петрова, ресурсен учител

 Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

 Специалност: Специална педагогика

 Учебна 2019/2020  година

 e-mail: valentinap@abv.bg

 

 ЦВЕтанка Симеонова иванова, логопед

 Образователно-квалификационна степен:

 Специалност:

V ПКС

 Учебна 2019/2020  година

 e-mail:

 

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ЛИЧЕВА, педагогически съветник           

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Психология

IV ПКС Психология

Учебна 2019/2020  година

 e-mail: natali74@mail.bg

Седмично разписание

2019/2020

Държавни зрелостни изпити

2019/2020

За XII клас

 

Графици

Проекти