СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
кРУМ пОПОВ" гр. Левски

Добре дошли в сайта на СУ "Крум Попов"  гр. Левски !
                                         НачалоЗа училищетоУчилищни документиКолективГалерияПостиженияЗа контакти

Заявления

Прием 2019/2020

За I клас

За V клас

За V III клас

 

 АТАНАСКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА, старши учител

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Български език и литератра

V ПКС – Български език

Класен ръководител на VIIIA клас

Учебна 2019/2020  година

ДИЛЯНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА, учител

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Българска филология

Класен ръководител на VA клас

Учебна 2019/2020  година

   ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕГЕНОВА, старши учител

     Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Български език и литератра

Учебна 2019/2020  година

анелия цветанова кирчева - Любенова, учител        

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Английски език и методика

V ПКС

Класен ръководител на X клас

Учебна 2019/2020  година

 

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРЬОШЕЛ, учител      

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност:

II ПКС

Учебна 2019/2020  година

 

ЦВЕТОМИРА РУМЕНОВА ЛЕНИНОВА, учител      

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Английски език и методика

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Философия

Учебна 2019/2020  година

ВАНЯ МАРИНОВА МИНЧЕВАстарши учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Математика и Информатика     

Учебна 2019/2020  година

КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА, старши учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Математика

II ПКС – Информатика

Учебна 2019/2020  година

e-mail: krasi_alex@abv.bg

 ВАНЯ ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА, учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

     Специалност: Информатика и информационни технологии в  образованието

Класен ръководител на VIа клас

Учебна 2019/2020  година

e-mail: velikova.1976@abv.bg

ИВЕЛИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Софтуерно инженерство

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Педагогика на обучението по Физика и информатика

V ПКС

Класен ръководител на VIIIб клас

Учебна 2019/2020  година

 e-mail: ivelin1909@abv.bg

МАРИЯ ВЛАДКОВА ВЛАДИМИРОВА-ДИХОНОВА, учител                     

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Информационни технологии в обчението по математика и информатика

V ПКС

Класен ръководител на XI клас

Учебна 2019/2020  година

e-mail: mischeto@abv.bg

МАГДАЛЕНА АХИЛОВА ПЕТРОВА учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Български език и история

Класен ръководител на VIIб клас

Учебна 2019/2020  година

ВИЛИСЛАВА СТЕФЧОВА ПЪШЕВА, учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност:  География

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: История и география

V ПКС

Класен ръководител на XII клас

Учебна 2019/2020  година

e-mail: vilisla@mail.bg

РОСИЦА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА, старши учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: География и биология

Класен ръководител на IX клас

V ПКС

Учебна 2019/2020  година

e-mail: rosynik@abv.bg

ЛЕОНЕТКА ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА, главен учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Биология

II ПКС – Биология

Класен ръководител на VIIа клас

Учебна 2019/2020  година

e-mail: leonetka@abv.bg

 ВАЛЕРИЯ БОГДАНОВА ЯНКОВА, старши учител                 

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Химия

II ПКС – Химия

Учебна 2019/2020  година

e-mail: valeriq.qnkova@abv.bg

ДАРИНКА ВЕСЕЛИНОВА ЛЮБЕНОВА, учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност:  Изобразително изкуство

     Учебна 2019/2020  година

ЕЛИЦА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА, учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Педагогика на обучението по техника и технологии

Класен ръководител на VIб клас

Учебна 2019/2020  година

КРАСИМИР СТОЯНОВ СТАНЧЕВ, старши учител                    

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Физическо възпитание и спорт

V ПКС

Учебна 2019/2020  година

 

    

ТИХОМИР ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, учител

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Педагогика на Физическото възпитание

Класен ръководител на Vб клас

Учебна 2019/2020  година

Мартин ДИНОВ Иванов, учител

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност:

Учебна 2019/2020  година

 

АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ЛИЧКОВА, старши учител ЦДО

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

      старши учител ЦДО на VIб, VIa клас

     Учебна 2019/2020  година

     e-mail: aneliq.lichkova 2015@abv.bg

 

   ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА-МАТЕВА, старши учител ЦДО

   Образователно-квалификационна степен: Магистър

    Специалност: Химия и биология

   V ПКС

    старши учител ЦДО на  VIIa ,VIIб клас

    Учебна 2019/2020  година

     ГАЛЯ ТРИФОНОВА, учител ЦДО

   Образователно-квалификационна степен: Магистър

    Специалност: География и геоекология

    учител ЦДО на  Va ,Vб клас

    Учебна 2019/2020  година

 

 

Седмично разписание

2019/2020

Държавни зрелостни изпити

2019/2020

За XII клас

Графици

Проекти

ПРОЕКТ   "ТВОЯТ ЧАС"